Persoonsgegevens

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden.

Op deze website wordt geen enkel persoonlijk gegeven verzameld zonder uw uitdrukkelijke toestemming. In geen geval worden persoonlijke gegevens aan derden verstrekt.

Wij verzamelen geen persoonsgegevens, sturen geen mailings en/of nieuwsbrieven, en verkopen geen data aan derden.